Βιομηχανικό Σχέδιο

- Μαθαίνουμε βασικές έννοιες του σχεδίου και των σχεδιαστικών αντικειμένων.
- Καθένα από τα πεδία του STEM, βρίσκει εφαρμογή: παρατήρηση, πείραμα, μελέτη, σχεδιασμός, συλλογή τεχνικών και ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, παραγωγή, βελτίωση. Ενδεικτικά, στην καθημερινότητά μας θα έχουμε: Computer Science, industrial Technology, Structural EngineeringMathematics.
- Συνεργαζόμαστε, ενώνουμε τις ιδέες μας, συνδυάζουμε τις STEM γνώσεις μας για τον σχεδιασμό προϊόντων ώστε να είναι όχι μόνο λειτουργικά και καλαίσθητα αλλά και ωφέλιμα και επιθυμητά.
- Συνδυάζουμε άψογα την ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργικότητα, την ελεύθερη μορφή και την εννοιολογική σκέψη, ενώ τα projects υλοποιούνται λαμβάνοντας υπόψιν περιορισμούς όπως η (βιομηχανική) μαζική παραγωγή και η εξελισσόμενη τεχνολογία!
- Απαντάμε σε προβληματισμούς όπως: που μας βοηθάει το σχέδιο, πως λύνονται προβλήματα μέσω του σχεδιασμού, πως μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο μέσω του σχεδίου;
- Στα εργαστήρια μας θα δούμε προϊόντα που ήδη υπάρχουν στην καθημερινότητα μας, να επανασχεδιάζονται και να προσαρμόζονται σε νέες δικές μας ανάγκες. Επιπρόσθετα μέσω των ομαδικών εργασιών θα προχωρήσουμε στην δημιουργία και παρουσίαση ενός νέου προϊόντος - από το Α ως το Ω.

- Θα βασιστούμε πρώτα στις άμεσες γνώσεις σχεδίου και την απλή χρήση και εφαρμογή τους, με μολύβι και χαρτί αλλά και με απλά δομικά υλικά. Στη συνέχεια θα μάθουμε να λειτουργούμε σε περιβάλλον σχεδιαστικών προγραμμάτων στον υπολογιστή, με αρχικό στόχο την εξοικείωση και τελικό στόχο την πραγματοποίηση της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

- Πρώτος στόχος είναι να μάθουμε τον τρόπο σχεδιασμού και αναπαράστασης των αντικειμένων. Εξασκούμαστε στον σχεδιασμό και στην αποτύπωση τόσο σε δισδιάστατο όσο και σε τρισδιάστατο σχέδιο, πρώτα σε χαρτί και έπειτα σε σχεδιαστικό πρόγραμμα. Θα γνωρίσουμε την έννοια της κλίμακας, της προοπτικής και την σημασία των αναλογιών. Τέλος θα ανακαλύψουμε τη σπουδαιότητα της ομαδοσυνεργατικής δουλειάς και της σωστής προώθησης των προϊόντων μέσα από παρουσιάσεις σε κοινό.

 

 [7+] - Industrial Design -  (I_IND)

Βιομηχανικό Σχέδιο

 [12+] - Industrial Design 2 - (I_IND2)

Βιομηχανικό Σχέδιο 2

 

 

Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.