Χρηματοικονομικά για παιδιά!!! (12-17 ετών)

(*) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Το εργαστήριο προσφέρεται και υβριδικά, δηλαδή εκτός της φυσικής παρουσίας στο CityLab, μπορείτε να συμμετέχετε και διαδικτυακά

 

«Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός αποτελεί βασική δεξιότητα ζωής για τη συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνία. Τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν όλο και πιο περίπλοκο κόσμο όπου τελικά θα πρέπει να αναλάβουν το δικό τους οικονομικό μέλλον.
Ακόμη και από μικρή ηλικία, τα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητες για να βοηθηθούν να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών επιλογών σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης και να διαχειριστούν τα τυχόν δικά τους κεφάλαια, είτε από αμοιβές τους μερικής απασχόλησης.
Συνιστούμε να αρχίσει η χρηματοοικονομική εκπαίδευση όσο το δυνατόν νωρίτερα και να διδάσκεται στα σχολεία.  Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση είναι μια μακροπρόθεσμη διαδικασία. Η ένταξή της σε προγράμματα σπουδών από νεαρή ηλικία επιτρέπει στα παιδιά να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την οικοδόμηση υπεύθυνης οικονομικής συμπεριφοράς σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής τους.»
Πηγή: ΟΟΣΑ (OECD
)

Εναρμονιζόμενοι στο CityLab με τις διεθνείς εξελίξεις περί Financial Literacy ανακοινώνουμε τον νέο κύκλο (από Σεπ. 2019) των Χρηματοοικονομικών Εργαστηρίων μας. Σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα  όπου θα εξοπλίσουμε τα παιδιά με τις απαιτούμενες γνώσεις, τις δεξιότητες και τελικά την εμπιστοσύνη να ζήσουν σε ένα κόσμο ολοένα αυξανόμενης πολυπλοκότητας και μεταβολών.

Μέσα από ένα προσεκτικά δομημένο πρόγραμμα εργαστηρίων, προσαρμοσμένο στην ηλικία τους, οι μικροί μαθητές (12-17 ετών) θα κατανοήσουν όχι μόνο τις έννοιες που περιγράφουμε στην διδακτέα ύλη παρακάτω αλλά και θα αποφασίσουν αν και πόσο ο τομέας αυτός «τους ταιριάζει» σαν περαιτέρω σπουδές, ενασχόληση και καριέρα – ακριβώς όπως συμβαίνει σε όλα τα εργαστήρια στο CityLab!

Τα εργαστήρια σχεδιάζονται και γίνονται από ειδικούς επιστήμονες, με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές χρηματοοικονομικών οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες στο χώρο των συναλλαγών σε αγορές χρήματος και παραγώγων καθώς και της διαχείρισης κινδύνων (risk management).

Τα παιδιά θα έλθουν σε επαφή με πραγματική και σύγχρονη σχετική τεχνογνωσία και μάλιστα θα επισκεφθούν και πραγματικούς χώρους όπου όλα αυτά γίνονται πράξη (Dealing Rooms, Τμήματα Ανάλυσης Χρηματιστηριακών και Τραπεζών, Treasuries εταιριών κλπ) 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην έννοια και τις χρήσεις του χρήματος, στη χρηματοδότηση και στη διαχείριση των οικονομικών (ειδικώς και γενικώς).

- Κατανόηση των χρηματοοικονομικών εννοιών και προϊόντων, του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και της macro & micro οικονομίας με διαδραστικό τρόπο.

- Πρακτική εφαρμογή των εννοιών και διαδικασιών σωστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης ειδικώς στην καθημερινή ζωή.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Α ΚΥΚΛΟΣ: MICRO ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
- Χρηματοοικονομικά ως επιστήμη. Διαφορές από τα Οικονομικά. Τι είναι Χρήμα και πώς χρησιμοποιείται. Παραδείγματα και ιστορική αναδρομή (ανταλλακτική οικονομία, χρυσά νομίσματα, παραστατικό χρήμα, πλαστικό χρήμα).
- Ρόλος του Χρήματος σήμερα. Έννοιες Τιμής, Κόστους, Αξίας. Κόστος προϊόντων, Κόστος ευκαιρίας και Πίστωση (καλά και κακά, σωστή χρήση πίστωσης). Ασκήσεις για αποφάσεις που παίρνουμε ως καταναλωτές.

- Πώς κερδίζω χρήματα. Πως καταναλώνω χρήματα σωστά (θέλω vs έχω ανάγκη και budget example).

- Οι έννοιες της ικανοποίησης (ωφελιμότητας), του save - spend - share, η έννοια του κουμπαρά, saving goals και μικρή εισαγωγή στις τράπεζες.

- Διάκριση Micro και Macro Οικονομίας. Παραδείγματα. Ομοιότητες και διαφορές.

Β ΚΥΚΛΟΣ: MACRO ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

- ΑΕΠ - Τι είναι, τρόποι μέτρησης, κατά-κεφαλήν ΑΕΠ

- Οικονομικές διακυμάνσεις - Διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ (ύφεση, ανάκαμψη, άνθιση, κρίση) - παραλληλισμός με ανθρώπινη ψυχολογία και παραδείγματα.

- Νόμος της Προσφοράς και της ζήτησης. Επεξήγηση εννοιών και διαμόρφωση τιμών σε αντίστοιχες ποσότητες.

- Οικονομική Πολιτική (δημοσιονομική και Νομισματική πολιτική). Επεξήγηση εννοιών και παραδείγματα.

- Προϋπολογισμός. Έννοια και Υπολογισμός του. Έννοιες του Ελλείματος και του πλεονάσματος. Παραδείγματα στην καθημερινότητα. Έννοια του Χρέους και τρόποι καταπολέμησής του.

- Τράπεζες ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Κεντρική Τράπεζα και εποπτεία. Ρόλος τραπεζών σήμερα (χρησιμότητα, οικονομίες κλίμακος, συγκέντρωση δανειακών κεφαλαίων, παροχή ρευστότητας). Έννοιες των καταθέσεων, δανείου, ρευστών διαθεσίμων.

- Πληθωρισμός (τι είναι, καλός ή κακός) Πως δημιουργείται. Έννοιες αποπληθωρισμού και υπερπληθωρισμού.

- Επιτόκιο. Τι είναι, γιατί υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια, αναφορές στη διάρκεια και στην ανάληψη κινδύνου.

- Χρήμα και Διεθνές νομισματικό σύστημα, Κανόνας Χρυσού 1870-1914, Κυμαινόμενες ισοτιμίες. και διεθνές εμπόριο - παγκοσμιοποίηση.

- Χρηματιστηριακές Αγορές και προϊόντα (Χρηματιστήριο, δείκτες, μετοχές, ομόλογα, παράγωγα) Λειτουργίες και χρησιμότητα. Έννοια της επένδυσης.

- Γιατί δανείζονται οι επιχειρήσεις? (τι είναι επιχείρηση, παραδείγματα επαγγελμάτων, επιχειρηματικότητα παιδιών, διοικητικές αποφάσεις, έννοια του κέρδους)

Γ ΚΥΚΛΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

- Ανάπτυξη ιδεών επιχειρηματικότητας

- Αναφορά σε ιστορικά δεδομένα και σε προσωπικότητες - inspiration

- Εφαρμογή χρηματοοικονομικών στην καθημερινή ζωή - παραδείγματα.

- Σωστή διαχείριση των χρηματοοικονομικών σε προσωπικό επίπεδο.

- Financial Engineering. Fintech. Robot Banking. Data Analytics. Artificial Intelligence and Big Data: Τι ακριβώς είναι όλα αυτά που ακούμε γύρω μας; Πού και πώς ταιριάζω εγώ σε αυτά;  

Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.