Αρχές Μάθησης

Τα εργαστήρια μας βασίζονται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης που υιοθετούν αρχές όπως:

 • η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους,
 • η νέα γνώση μέσα από την ανακάλυψη, τη δημιουργία, τη διατύπωση και τον έλεγχο υποθέσεων, καθώς και τον πειραματισμό,
 • η συνεργασία των μαθητών και ο διαμοιρασμός ρόλων στο πλαίσιο της ομάδας,
 • η καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της αυτορρύθμισης και της αυτοπεποίθησης.

Όλα τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά σε καθένα από τα επιστημονικά πεδία του STEM και γίνονται μικροί μηχανικοί ανακαλύπτοντας διασκεδαστικά την Επιστήμη αρχικά και τα υπόλοιπα πεδία του STEM στη συνέχεια.

Οι ομάδες μας, δημιουργούν με συνεχή πειραματισμό και ενεργή καθοδήγηση από τον/τους εισηγητές μας, οι οποίοι είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου ειδικοί στο αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και των αρχών του STEM (πτυχιούχοι ΑΕΙ ή/και διπλωματούχοι Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στα πεδία του STEM, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό).

Τα παιδιά μας, καλούνται σε κάθε Lab να ολοκληρώσουν ένα Σχέδιο Εργασίας (Project based learning) και μέσα από το συλλογικό και τον ενδο-ομαδικό προγραμματισμό, τη συλλογική διεξαγωγή του έργου, τη διαδικασία της αξιολόγησης, τον αναστοχασμό και εν τέλει την παρουσίαση του τελικού έργου γίνονται μικροί Μηχανικοί (Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι) και Προγραμματιστές.

Οι «μικροί μηχανικοί» μας έχουν την ευκαιρία μέσα από σύγχρονη μεθοδολογία και υψηλού επιπέδου δομημένα εργαστήρια, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε Ρομποτική ή Προγραμματισμό ΗΥ

 • να κατανοήσουν πώς συνδυάζονται τα Μαθηματικά, η Μηχανική, η Τεχνολογία και η Επιστήμη Υπολογιστών
 • να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο κοινής προσπάθειας, επίλυσης προβλημάτων, αλλά και διασκέδασης!
 • να συνδυάσουν την επίλυση προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο με την επιστημονική περιέργεια (έμφυτη στα παιδιά, το ξανατονίζουμε αυτό!)
 • να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους (γνωστικές, κοινωνικές, προσωπικές, σταδιοδρομίας αλλά και ζωής).

Συμπέρασμα

Με τις γνωστικές/κοινωνικές δεξιότητές μας αναπτύσσουμε STEM Projects - και το αντίθετο

Σταδιακά, στα εργαστήριά μας εργαζόμαστε με

 • κριτική σκέψη στο πλαίσιο ανοικτών σεναρίων επίλυσης προβλημάτων
 • τα βήματα ώστε να κλείσει το χάσμα δεξιοτήτων
 • δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την ανακάλυψη, τη δημιουργία, τη διατύπωση και τον έλεγχο υποθέσεων με τον συνεχή πειραματισμό
 • μεθόδους σωστής παρουίασης του έργου μας.
 • γνώμονα την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της αυτορρύθμισης και της αυτοπεποίθησης
 • μαθαίνοντας (τόσο από την επιτυχία όσο και από την αποτυχία...) ότι κάθε πρόβλημα έχει πολλαπλές λύσεις!
 • δημιουργώντας νέες ιδέες και σκέψεις κατά τις STEM δραστηριότητές τους.
 • δείχνοντας τις υφιστάμενες δεξιότητες και ικανότητές τους.
 • βρίσκοντας στα εργαστήριά μας μία ευχάριστη υποδομή για να χτίσουν νέες δεξιότητες
 • άνετοι με παρατήρηση / πείραμα / επανάληψη.
 • μαθαίνοντας για το μέλλον και για θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν σήμερα,

Στο τέλος θα αποκτήσουμε μεταξύ άλλων τις δεξιότητες να χειριστούμε πράγματα που τα ρομπότ "δε θα κάνουν ποτέ", όπως η δημιουργικότητα, οι διαπροσωπικές δεξιότητες και η επίλυση πρωτότυπων προβλημάτων!

Copyright © 2014-2024 CityLab IKE – Γ.Ε.ΜΗ.: 130882103000, Α.Φ.Μ.: 800586309 – Υπηρεσίες Σχολών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος/All rights reserved. Design + programming by makebelieve.